PRIVACYVERKLARING
 

Gegevensprivacy is van groot belang voor JUST – Treasures en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
JUST – Treasures is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Molenstraat 43
2513 BJ
Den Haag

Bedrijfsregistratie: JUST –Treasures
KVK- nummer: 72246057
Geautoriseerde vertegenwoordiger: M. Nievaart
BTW-nummer: xxxxxxxx

Welke persoonsgegevens heeft JUST –Treasures van u in bezit?

De door u verstrekte gegevens; voor-en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, is alles wat wij van u verwerkt hebben en opgeslagen.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelt hebben worden opgeslagen op een account binnen het programma Icloud en worden NOOIT overgedragen aan een derde.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Enkel de eigenaresse van JUST –Treasures (mevr. M. Nievaart) heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

JUST –Treasures zal uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten de winkel voor marketingdoeleinden.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met JUST – Treasures die u deze persoonsgegevens persoonlijk of via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
U heeft ten alle tijden het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door JUST – Treasures verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
JUST –Treasures neemt uw gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u ten allen tijde contact opnemen met ons via info@justdenhaag.nl of telefonisch via 070-2002666.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat JUST –Treasures uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round

© 2018 by JUST